Stenutbildningen

Stenutbildningen i Sibbhult
Stenindustrin i Sverige är liten (ca 1 200 sysselsatta) men med behov av arbetskraft. Sibbhult är centrum i ett område som
representerar 30% av landets verksamhet. Det innebär närhet till praktik- och arbetsplatser. Målet för utbildningen är att ge dig
grundkunskaper för att arbeta i branschen.

Utbildningen pågår under 40 veckor och kombinerar teoretiska och praktiska lektioner på skolan med praktik på olika företag och verksamheter.

För mer info om Komvuxutbildningen ovan – se www.guc.nu.