Övrigt

Stenhistoria.nu
Som en av sex satsningar i projektet ”Stenrikets besöksmål i Sibbhult” har således Göinge hembygdsförening med säte i Broby skapat en hemsida www.stenhistoria.nu med texter och bilder, som skall vara ett digitalt museum om stenhistoria i Göinge. Innehållet sträcker sig utanför den traditionella synen på stenriket, då den utöver stenbrytning och stenförädling bl.a. behandlar stenröjning för åkermark, stengärdsgårdar och sten som tillgång för den biologiska mångfalden.

Länk till www.stenhistoria.nu