Konstverken

Göinges grund är stenen. Här har ”det svarta guldet”, diabasen, brutits under lång tid och många är de människor som har kommit hit för att få uttrycka sig i detta fantastiska material. Stenens inflytande på vår vackra bygd är tydlig för var och en.
För en miljard år sedan bildades den svarta diabasen i nordöstra Skåne av lava som trängde upp ur jordens inre. Idag har den ett världsrykte för sin höga kvalitet och är ofta använd till byggnader och konstverk. Obearbetad är den grå och skrovlig men slipad och polerad är den högblank och djupsvart – med en yta som är hållbar i 300 år. Det är inte så konstigt att diabasen ofta kallas Stenrikets svarta guld.
I stenutställningen presenteras skulpturer i svensk natursten, inte minst traktens unika diabas, det vill säga svart granit. Verken är gjorda av både kända och okända konstnärer. Utställningen visas utomhus och är därmed öppet dygnet runt. På plats finns skyltar som berättar om varje konstverk.

Konstverk:
1: Stenens hjärta
2: Door
3: Novem?
4: Utan titel
5: Lapp
6: Villa under påverkan
7: Låt stå
8: Back to ruin
9: Remembrant
10: Läger
11: inskR.I.P.tion
12: Fuck the earth
13: Spelminne
14: Charlemagne
15: Minneslucka
16: Stol-lig lek med kub och glob
17: En stol för blyga
18: Bord med citat ur bibeln