Konstverk9

Konstverk: REMEMBRANDT
Stensort: DIABAS
Konstnär: CARL FREDRIK REUTERSWÄRD
Placering: Vid lekparkens parkering