Konstverk8

Konstverk: BACK TO RUIN
Stensort: DIABAS, GRÅ GRANIT
Konstnär: OLA ÅSTRAND, CLEMENS ALTGÅRD
Placering: Mellan ån och lekparken