Konstverk7

Konstverk: LÅT STÅ
Stensort: GRÅ BJÄRLÖVSGRANIT
Konstnär: DAN WOLGERS
Placering: Vid lekparken