Konstverk6

Konstverk: VILLA UNDER PÅVERKAN
Stensort: DIABAS
Konstnär: MIKAEL ERICSSON, MICHAEL JOHANSSON
Placering: Vid Lekparken