Konstverk5

Konstverk: LAPP
Stensort: MAHOGANY
Konstnär: CARL JOHAN DE GEER
Placering: Vid Hjärsåsvägen

”Minnesanteckning – Ibland fladdrar en pappersbit likt ett vilset höstlövet ur de dödas fickor. Ett testamente, en tidtabell, ett komihåg eller en sida ur ”Kyss mig dödligt”.