Konstverk4

Konstverk: UTAN TITEL
Stensort: DIABAS
Konstnär: FREDRIK LINDQVIST
Placering: Vid Folkets Hus