Konstverk3

Konstverk: NOVEM
Stensort: DIABAS
Konstnär: FREDDY FRAEK
Placering: Vid restaurang Tranan