Konstverk2

Konstverk: DOOR
Stensort: DIABAS
Konstnär: HIROSHI KOYAMAS
Placering: Vid Stenutställningen (Andra sidan vägen)