Konstverk18

Konstverk: BORD MED CITAT UR BIBELN
Stensort: DIABAS
Konstnär: ANNIE WINBLAD JACUBOWSKI
Placering: Mellan kyrkan och lapidariet