Konstverk17

Konstverk: EN STOL FÖR BLYGA
Stensort: DIABAS, GRÅ GRANIT
Konstnär: BERTIL WALLIEN
Placering: Vid ån

Konstverk 17