Konstverk15

Konstverk: MINNESLUCKA
Stensort: DIABAS
Konstnär: KARI MJÅTVEIT
Placering: Vid lekparkens parkering