Konstverk13

Konstverk: SPELMINNE
Stensort: DIABAS, RÅD VÅNGAGRANIT
Konstnär: ÅSA MARIA BENGTSSON, THORE SONESON
Placering: Vid lekparkens parkering