Konstverk12

Konstverk: FUCK THE EARTH
Stensort: RÖD VÅNGAGRANIT
Konstnär: ERIK DIETMAN
Placering: Vid lekparkens parkering