Konstverk11

Konstverk: inskR.I.P.tion
Stensort: RÖD VÅNGAGRANIT
Konstnär: CHRISTIAN CAVALLIN
Placering: Vid lekparkens parkering