Konstverk10

Konstverk: LÄGER
Stensort: HALLANDIA
Konstnär: ELISABET APELMO
Placering: Vid lekparkens parkering