Konstverk1

Konstverk: STENENS HJÄRTA
Stensort: HALLANDIAGRANIT
Konstnär: KERSTIN WINBERG
Placering: Vid Färe Industricentrum (vid entren)