Välkommen till Stenriket!

I Sibbhult med omnejd finns en betydande del av den svenska stenindustrin, både verksam och historisk!
För att sprida kunskap om Stenens betydelse för området har projektet ”Stenrikets besöksmål i Sibbhult” genomförts (2013-2014). Projektet har resulterat i utökat informationsmaterial om besöksplatserna i området samt även hemsidan www.stenhistoria.nu. Projektet har delfinansierats av Skånes Leader Ess.

Välkommen till Stenriket!