Välkommen till Stenriket!

Nästa seminarium om Natursten – 25-26/4 2017!

I Sibbhult med omnejd finns en betydande del av den svenska stenindustrin, både verksam och historisk!
För att sprida kunskap om Stenens betydelse för området har projektet ”Stenrikets besöksmål i Sibbhult” genomförts (2013-2014). Projektet har resulterat i utökat informationsmaterial om besöksplatserna i området samt även hemsidan www.stenhistoria.nu. Projektet har delfinansierats av Skånes Leader Ess.

Europeiska kommissionens webbplats Jordbruk och landsbygdsutveckling 

Stenriket är både en geografisk benämning och en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen består av företagen Borghamns Stenförädling, Emmaboda Granit, Hallindens Granit, Marmor&Granit, Microbas och Naturstenskompaniet. Det är dessa företag som i samarbete med Östra Göinge kommun och till viss del Region Skåne har byggt upp den verksamhet som presenteras på denna hemsida.

Välkommen till Stenriket!